Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΕΒΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00631
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΕΒΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 49.50
Θέση/Δήμος: ΚΟΚΚΑΛΟ-ΑΡΜΑΤΩΜΕΝΟΣ-ΜΑΥΡΙΚΟΡΦΗ-ΦΑΝΟΣ / ΣΙΘΩΝΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ / ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΕΒΕ

Ιστορικό Αδειών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 98/2013 Ανάκληση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.995/2787/20.02.2004 (υπ' αριθ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-00631) άδεια παραγωγής ηλεκτρικήςενέργειας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 20/02/2013