Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΙΘΩΝΙΑ ΑΕΒΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00632
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΙΘΩΝΙΑ ΑΕΒΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 24.70
Θέση/Δήμος: ΚΟΚΚΩΝΗ-ΤΟΥΜΠΑ-ΑΣΠΡΟΧΟΒΡΟΣ-ΜΑΚΡΥΒΟΥΝΑ-ΦΕΓΓΑΡΙ-ΚΟΡΥΦΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ / ΣΙΘΩΝΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ / ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΙΘΩΝΙΑ ΑΕΒΕ

Ιστορικό Αδειών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 99/2013 Ανάκληση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1000/2788/20.02.2004 (υπ' αριθ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-00632) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΙΘΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 20/02/2013