Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00633
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.20
Θέση/Δήμος: ΒΟΥΒΑΛΙ - ΜΕΓΑΛΟ ΜΟΥΡΙ - ΠΛΑΤΥΒΟΛΑ ΚΡΥΩΝ / ΣΗΤΕΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΑΣΙΘΙΟΥ / ΚΡΗΤΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 842/2017 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00633 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.960/8849π.ε./10.02.2004 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ Α.Ε.» από αιολικό σταθμό ισχύος 1,2 MW, στη θέση «Βουβάλοι-Μεγάλο Μουρί-Πλατύβολα Κρυών», της Δημοτικής Ενότητας Σητείας, του Δήμου Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 02/10/2017
Περίληψη άδειας εγκατάστασης αιολικού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Α/Π), της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ Α.Ε.», ισχύος 1,2ΜW, στη θέση «Βουβάλοι – Μεγάλο Μουρί – Πλατύβολα Κρυών» Δήμου Σητείας Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου Περιφέρειας Κρήτης, για την επέκταση υφιστάμενου αιολικού πάρκου ισχύος 10ΜW.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 21/02/2013
Τροποποίηση-επικαιροποίηση της αρ. πρωτ. 284/17-2-2011 ΑΕΠΟ για το έργο: «Επέκταση αιολικού πάρκου εγκατεστημένης ισχύος 10 MW (20 Α/Γ) κατά 1,2 MW (μέγιστη ισχύς) (2 Α/Γ) της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ ΑΕ» στη θέση Βουβάλοι-Μεγάλο Πουρί-Πλατύβολα Κρυών του Δ. Σητείας, ΠΕ Λασιθίου
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 02/04/2012
Τροποποίηση-επικαιροποίηση της αρ. πρωτ. 284/17-2-2011 ΑΕΠΟ για το έργο: «Επέκταση αιολικού πάρκου εγκατεστημένης ισχύος 10 MW (20 Α/Γ) κατά 1,2 MW (μέγιστη ισχύς) (2 Α/Γ) της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ ΑΕ» στη θέση Βουβάλοι-Μεγάλο Πουρί-Πλατύβολα Κρυών του Δ. Σητείας, ΠΕ Λασιθίου
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 18/03/2012
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.960/8849 π.έ./10.02.2004 (ΑΔ-00633) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 1,2 MW στη θέση «Βουβάλι- Μεγάλο Mουρί- Πλατύβολα Κρυών» του Δήμου Σητείας, του Νομού Λασιθίου, της εταιρίας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 18/07/2011
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Επέκτασης Αιολικού Πάρκου ισχύος 11,2 MW (22ανεμογενητριες (υφιστάμενες 20Χ500ΚW+επέκταση 2Χ600ΚW) στη θέση 'Πλατύβολα Κρυών' του Δήμου Σητείας, Νομού Λασιθίου ιδιοκτησίας της εταιρίας ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ ΑΕ.»
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 16/02/2011