Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00634
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.20
Θέση/Δήμος: ΑΓΡΙΛΙΔΑ - ΒΕΛΗΡΑΣ Δ.Δ. ΑΧΛΑΔΙΩΝ / ΣΗΤΕΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΑΣΙΘΙΟΥ / ΚΡΗΤΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 839/2017 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00634 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.959/8848π.ε./10.02.2004 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ Α.Ε.» από αιολικό σταθμό ισχύος 1,2 MW, στη θέση «Αγριλίδα-Βεληράς», της Δημοτικής Ενότητας Σητείας, του Δήμου Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.
ΑΔΑ: ΩΙ0ΚΙΔΞ-ΥΦ3
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 02/10/2017
Άδεια λειτουργίας Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 1,2 MW, στη θέση 'Αγριλίδα-Βεληράς' του Δ. Σητείας Ν.Λασιθίου Κρήτης της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ Α.Ε.».
ΑΔΑ: ΒΛΛ4ΟΡ1Θ-27Σ
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 03/10/2013
Τροποποίηση της υπ.αριθμ. ΔΙΣΑ 3859/11-6-2007 Άδειας εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 1,2MW, στη θέση 'Αγριλίδα- Βεληράς' του Δ.Σητείας Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου Κρήτης της «Αιολικά Πάρκα Αχλαδιών Ανώνυμη Εταιρεία».
ΑΔΑ: Β4ΩΚΟΡ1Θ-34Ω
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 05/04/2012
Τροποποίηση-επικαιροποίηση της αρ. πρωτ. 1736/3-5-2006 ΑΕΠΟ για το έργο: «Επέκταση αιολικού πάρκου εγκατεστημένης ισχύος 10 MW (20 Α/Γ) κατά 1,2 MW (μέγιστη ισχύς) (2 Α/Γ) της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ ΑΕ» στη θέση Αγριλίδα-Βεληράς του Δ. Σητείας, ΠΕ Λασιθίου
ΑΔΑ: Β44ΜΟΡ1Θ-ΔΞ1
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/03/2012
Τροποποίηση-επικαιροποίηση της αρ. πρωτ. 1736/3-5-2006 ΑΕΠΟ για το έργο: «Επέκταση αιολικού πάρκου εγκατεστημένης ισχύος 10 MW (20 Α/Γ) κατά 1,2 MW (μέγιστη ισχύς) (2 Α/Γ) της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ ΑΕ» στη θέση Αγριλίδα-Βεληράς του Δ. Σητείας, ΠΕ Λασιθίου
ΑΔΑ: Β44ΜΟΡ1Θ-ΓΘΛ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/03/2012
Εξέταση αιτήματος εξαίρεσης χρονικού διαστήματος από το συνολικό χρόνο ισχύος της άδειας εγκατάστασης αιολικού πάρκου συνολικής ισχύος 1,2 MW, της Εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ ΑΕ», στη θέση «Αγριλίδα-Βεληράς», του Δήμου Σητείας, νομού Λασιθίου
ΑΔΑ: 4ΑΜΚΟΡ1Θ-ΠΩΑ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Εξέταση Αιτήματος
Ημερομηνία: 17/08/2011
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.959/8848 π.έ./10.02.2004 (ΑΔ-00634) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 1,2 MW στη θέση «Αγριλίδα- Βεληράς» του Δήμου Σητείας, του Νομού Λασιθίου, της εταιρίας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ Α.Ε.», όπως αυτή ισχύει
ΑΔΑ: 4ΑΣΒΙΔΞ-ΒΣ0
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 06/07/2011