Στοιχεία σταθμού ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00636
Εταιρεία: ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.20
Θέση/Δήμος: ΒΙΓΛΙ / ΣΗΤΕΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΑΣΙΘΙΟΥ / ΚΡΗΤΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Άδεια λειτουργίας Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας(ΑΣΠΗΕ) ισχύος 1,2 MW, στη θέση 'Βιγλί' του Δ. Σητείας Ν. Λασιθίου Κρήτης της εταιρείας «ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.».
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 03/10/2013
Τροποποίηση της υπ.αριθμ. ΔΙΣΑ 3858/11-6-2007 Άδειας εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 1,2MW, στη θέση 'Βιγλί' του Δ.Σητείας Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου Κρήτης της «Ανεμόεσσα Αιολικά Πάρκα Ανώνυμη Εταιρεία».
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 05/04/2012
Τροποποίηση-επικαιροποίηση της αρ. πρωτ. 1735/3-5-2006 ΑΕΠΟ για το έργο: «Επέκταση αιολικού πάρκου εγκατεστημένης ισχύος 5 MW (10 Α/Γ) κατά 1,2 MW (μέγιστη ισχύς) (2 Α/Γ) της εταιρείας ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ» στη θέση Βιγλί του Δ. Σητείας, ΠΕ Λασιθίου
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 18/03/2012
Εξέταση αιτήματος εξαίρεσης χρονικού διαστήματος από το συνολικό χρόνο ισχύος της άδειας εγκατάστασης αιολικού πάρκου συνολικής ισχύος 1,2 MW, της Εταιρείας «ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.», στη θέση «Βιγλί», του Δήμου Σητείας, νομού Λασιθίου
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Εξέταση Αιτήματος
Ημερομηνία: 17/08/2011
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.958/8847 π.έ./10.02.2004 (ΑΔ-00636) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 1,2 MW στη θέση «Βιγλί» του Δήμου Σητείας, του Νομού Λασιθίου, της εταιρίας «ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.», όπως αυτή ισχύει
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 06/07/2011