Στοιχεία σταθμού Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00637
Εταιρεία: Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 3.60
Θέση/Δήμος: ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ / ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / ΚΡΗΤΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθ. 597/2017 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00637 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.950/584/10.02.2004 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στην εταιρεία «Χ.ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» από αιολικό σταθμό ισχύος 3,6 MW, στη θέση «Καλόγηρος», της Δημοτικής Ενότητας Γαζίου, του Δήμου Μαλεβιζίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
ΑΔΑ: ΨΟΣ5ΙΔΞ-ΛΨΒ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/07/2017
Τροποποίηση της υπ
ΑΔΑ: 7Δ3ΣΟΡ1Θ-ΕΙ9
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 30/03/2016
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.950/15861/25.07.2008 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00637) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΑΒΕΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
ΑΔΑ: ΒΙΥΗΙΔΞ-45Β
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/04/2014