Στοιχεία σταθμού ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΕΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00638
Εταιρεία: ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΕΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 4.80
Θέση/Δήμος: ΓΙΔΑΡΙ/ΒΙΓΛΙ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΚΕΡΑΤΙΑΣ) / ΣΗΤΕΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΑΣΙΘΙΟΥ / ΚΡΗΤΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΕΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθ. 599/2017 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00638 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.952/8039/10.02.2004 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στην εταιρεία «Χ.ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» από αιολικό σταθμό ισχύος 4,8 MW, στη θέση «Πλακοκερατιά», της Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου, του Δήμου Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/07/2017
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.952/14993/23.12.2004 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00638) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΕΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/04/2014