Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΠΟΥΡΛΑΡΙ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00063
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΠΟΥΡΛΑΡΙ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 7.80
Θέση/Δήμος: ΜΠΟΥΡΛΑΡΙ/ΣΠΑΤΑ / ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΒΟΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΠΟΥΡΛΑΡΙ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 415/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 242/2015 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.022/2278/16.07.2001 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00063) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 7,8 MW, στη θέση «Μπουρλάρι - Σπάτα», του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΠΟΥΡΛΑΡΙ ΑΝΩΜΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 24/05/2017
Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.) ισχύος 7,8 MW της εταιρείας 'ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΠΟΥΡΛΑΡΙ Α.Ε.' στη θέση 'Μπουρλάρι - Σπάτα' του Δήμου Καρύστου στο Ν. Εύβοιας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 19/12/2011
Ανανέωση ως προς τον χρόνο ισχύος ''της άδειας λειτουργίας του αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 7,8 MW στη θέση «Μπουρλάρι-Σπάτα» του Δήμου Καρύστου του Νομού Εύβοιας της «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΠΟΥΡΛΑΡΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»'.
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 17/03/2011