Στοιχεία σταθμού ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00640
Εταιρεία: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 3.60
Θέση/Δήμος: ΚΟΥΒΑΣ / ΚΩ
Νομός/Περιφέρεια: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ / ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 683/2017 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.942/341/10.02.2004 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00640) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 3,6 MW, στη θέση «Κουβάς», των Δημοτικών Ενοτήτων Ηρακλειδών και Δικαίου, του Δήμου Κω, της Περιφερειακής Ενότητας Κω, της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και δ.τ. «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 27/07/2017