Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00644
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 19.80
Θέση/Δήμος: ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ / ΕΥΡΩΤΑ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΑΚΩΝΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 125495/19-1-2007 ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 204392/20-10-2011 Υπουργική Απόφαση και την υπ’ αριθμ. 66139/1881/12-8-2014 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 06/04/2016
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 125495/19-1-2007 ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 204392/20-10-2011 Υπουργική Απόφαση και την υπ’ αριθμ. 66139/1881/12-8-2014 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 17/04/2015
ΒΕΒΑΙΩΣΗΓια τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.957/8759/10.02.2004 (αρ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-00644) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.957/16351/03.11.2005 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 19/2007, 33/2007 και 25/2008 Βεβαιώσεις του Προέδρου της ΡΑΕ και τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-48997/31.10.2011, Ο-51959/17.07.2012, Ο-60561/30.12.2014 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 19/03/2015
ΒΕΒΑΙΩΣΗΓια μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.957.8759π.ε’./10.02.2004 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ Α.Ε.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00644) όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 23/12/2014
Περίληψη τροποποίησης ως προς τον χρόνο ισχύος της άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ισχύος 19,8 ΜW, στη θέση 'Μπελεχέρι', των Τοπικών Κοινοτήτων Αγίου Δημητρίου Ζάρακος και Κρεμαστής, της Δημοτικής Ενότητας Νιάτων, του Δήμου Ευρώτα, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/11/2013
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.957/8759/10.02.2004 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00644) άδειας παραγωγής, όπως αυτή ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 18/07/2012
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.957/8759/10.02.2004 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00644) άδειας παραγωγής, όπως αυτή ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», βάσειτων διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 16/07/2012
Περίληψη τροποποίησης άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ισχύος 19,8 ΜW, στη θέση “Μπελεχέρι”, των Τοπικών Κοινοτήτων Αγίου Δημητρίου Ζάρακος και Κρεμαστής, της Δημοτικής Ενότητας Νιάτων, του Δήμου Ευρώτα, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 24/05/2012
Αδυναμία έκδοσης της άδειας εγκατάστασης του αιολικού πάρκου της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ Α.Ε.», συνολικής ισχύος 19,8MW στη θέση «Μπελεχέρι» της Τοπικής Κοινότητας Νιάτων της Δημοτικής Ενότητας Νιάτων του Δήμου Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Απόρριψη
Ημερομηνία: 25/04/2012
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΡΑΕ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.957/8759/10.02.2004 (αρ. πρωτ. ΡΑΕ Α&-00644) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.957/16351/03.11.2005 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και τις υπ' αριθμ. 19/2007, 33/2007 και 25/2008 Βεβαιώσεις του Προέδρου της ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 30/10/2011
Τροποποίηση της υπ. αρ. 125495/19.01.07 Απόφασης Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την «Εγκατάσταση και Λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 18 ΜW στη θέση ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ, Δήμου Νιάτων, Νομού Λακωνίας»
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/10/2011