Στοιχεία σταθμού ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00649
Εταιρεία: ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 18.90
Θέση/Δήμος: ΛΙΘΟΣ / ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΧΑΪΑΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.

Ιστορικό Αδειών

Ανανέωση της 8811/10-11-2005 ΑΕΠΟ, όπως τροποποιήθηκε με τις 1344/16-02-2006, 6268/04-07-2007 και 1596/80317/22-07-2015 ΑΕΠΟ του έργου «ΑΣΠΗΕ ισχύος 18,9 MW, στη θέση Λίθος, Δήμου Καλαβρύτων, Π.Ε. Αχαϊας, ΠΔΕ» της εταιρείας ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.
ΑΔΑ: ΩΣΛΥΟΡ1Φ-ΛΜ9
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 15/09/2015
Ορθή επανάληψη ως προς τον τύπο του σταθμού από φωτοβολταϊκό, στο ορθό αιολικό της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ
ΑΔΑ: 6Δ6ΞΙΔΞ-ΣΡΝ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 16/02/2015
Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.694/οικ.2398/10.02.2004, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ Δ6/Φ17.694/οικ.1183/25.01.2005, Δ6/Φ17.694/οικ.17758/27.08.2007, και Δ6/Φ17.694/8974ΠΕ/03.04.2009 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης καθώς και την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.694/οικ.26039/15.12.2009 απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, και για την οποία έχει επιπλέον εκδοθεί η υπ' αριθ. 12/2007 Βεβαίωση του Προέδρου της ΡΑΕ, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο ισχύος 18,9MW στη θέση «Λίθος», του Δήμου Καλαβρύτων, του Νομού Αχαΐας της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε»
ΑΔΑ: 4Ι0ΞΙΔΞ-Ξ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/11/2010