Στοιχεία σταθμού ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ ΑΒΕΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00650
Εταιρεία: ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ ΑΒΕΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 25.80
Θέση/Δήμος: ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ ΝΤΑΡΔΙΖΑ/ΓΚΟΥΡΑ -ΛΟΥΤΣΑ / ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΒΟΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ ΑΒΕΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 674/2018 για την έγκριση του αιτήματος προκαταρκτικής εξέτασης τροποποίησης της υπ’ αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00650 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.094/οικ.2399/10.02.2004 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΙΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΙΙ ΑΒΕΕ», όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 27,2 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 25,8 MW, στη θέση «ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ-ΝΤΑΡΔΙΖΑ-ΓΚΟΥΡΑ-ΛΟΥΤΣΑ» της Δημοτικής Ενότητας Στυραίων, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 16/07/2018
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00650 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.094/οικ.2399/10.02.2004 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΙΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 934/2017 Απόφαση ΡΑΕ και όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 252/2010 Βεβαίωση ΡΑΕ και τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-48831/14.10.2011 και Ο-65720/14.11.2016 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 08/12/2017
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 934/2017 για τη μεταβίβαση της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.094/οικ.2399/10.02.2004 Απόφαση όπως ισχύει και έλαβε αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00650, από αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 26,1 ΜW στη θέση «ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ-ΝΤΑΡΔΙΖΑ-ΓΚΟΥΡΑ-ΛΟΥΤΣΑ», της Δημοτικής Ενότητας Στυραίων, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, στην εταιρεία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Μεταβίβαση
Ημερομηνία: 26/10/2017
Τροποποίηση της αρ.4714/208342/22-10-2014 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 26,35 MW της εταιρείας ‘’ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ ΑΒΕΕ’’ στη θέση ‘’Αχλαδότοπος-Ντάρδιζα-Γκούρα-Λούτσα’’ του Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας, ως προς το πλήθος των Α/Γ (μείωση από 31 σε 29) και τη συνολική ισχύ (μείωση από 26,35 MW σε 26,10 MW).
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 17/11/2016
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00650 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.094/οικ.2399/10.02.2004 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ Α.Β.Ε.Ε.», όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 252/2010 Βεβαίωση ΡΑΕ και την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-48831/14.10.2011 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 14/11/2016
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.094/οικ.2399/10.02.2004 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ ΑΒΕΕ», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00650), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 09/10/2011