Στοιχεία σταθμού ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00651
Εταιρεία: ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 24.00
Θέση/Δήμος: ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ / ΒΕΡΟΙΑΣ,ΚΟΖΑΝΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΗΜΑΘΙΑΣ,ΚΟΖΑΝΗΣ / ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 137/2016 για την ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.791/οικ.23834/22.12.2003 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00651) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 24 MW, στη θέση «Ζωοδόχος Πηγή», της Δημοτικής Ενότητας Ελλησπόντου, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΛ ΓΚΡΙΝ ΠΑΟΥΕΡ ΕΛΛΑΣ (ENEL GREEN POWER HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και δ.τ. «ENEL GREEN POWER HELLAS Α.Ε.»
ΑΔΑ: Ω9ΚΛΙΔΞ-7Ψ3
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 19/05/2016
ΒΕΒΑΙΩΣΗ για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.791/οικ.23834/22.12.2003 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00651) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 24 ΜW στη θέση «Ζωοδόχος Πηγή» της δημοτικής ενότητας Ελλησπόντου, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
ΑΔΑ: ΒΛ14ΙΔΞ-Ε56
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 03/11/2013
Περίληψη Τροποποίησης της με αρ.πρωτ. 21592/1062/30-10-09 Απόφασης Χορήγησης στην εταιρεία με επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Άδειας Εγκατάστασης Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολική ενέργεια (Αιολικό Πάρκο) , ισχύος 24 ΜW στη θέση «Ζωοδόχος Πηγή », της Δημοτικής Ενότητας Ελλησπόντου, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΟΡ1Γ-ΣΣ8
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 10/01/2012