Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΙΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00064
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΙΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 0.83
Θέση/Δήμος: ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΡΑ ΚΡΑΤΗΓΟΥ / ΛΕΣΒΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΕΣΒΟΥ / ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΙΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 746/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 241/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.003/12884/18.06.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00064) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,825 MW, στη θέση «Κουτσουμπάρα Κρατηγού», της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης, του Δήμου Λέσβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ» και δ.τ. «ΑΔΕΛ Α.Ε.», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 06/09/2017
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 241/2016 για την ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.003/12884/16.07.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00064) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 0,825 MW, στη θέση «Κουτσουμπάρα Κρατηγού», της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης, του Δήμου Λέσβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, του φορέα με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ» και δ.τ. «Α.Δ.Ε.Λ. Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 15/07/2016
ΒΕΒΑΙΩΣΗ για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.003/12884/16.07.2001 (ΑΔ-00064) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο ισχύος 0,825MW, στη θέση «Κουτσουμπάρα Κρατηγού» της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης, του Δήμου Μυτιλήνης, της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της εταιρείας \"ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΙΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ\"
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 31/05/2012