Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00661
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 3.60
Θέση/Δήμος: ΠΛΑΤΥ ΒΟΥΝΟ/ΤΟΥΡΛΑ/ΚΟΥΤΟΥΠΑ / ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΒΟΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Χορήγηση άδειας λειτουργίας αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 3,6 MW, στη θέση «Πλατύ Βουνό – Τούρλα - Κούτουπα» της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος, του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» και ενσωμάτωσης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ).
ΑΔΑ: 67ΟΙΟΡ10-ΩΟΗ
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 17/02/2017
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 3,60 ΜW, με προϋπολογισμό έργου 5.200.000 Ευρώ, στην εταιρεία ¨ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨ με δ.τ. ¨ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.¨, στην θέση ¨Πλατύ Βουνό-Τούρλα-Κούτουπα¨ του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ενσωμάτωσης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ).
ΑΔΑ: ΩΔΞΔΟΡ10-ΡΦΝ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 07/12/2015
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 315/2015 για την τροποποίηση υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.066/οικ.2400/10.02.2004 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00661) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 3,6 MW στη θέση «Πλατύ Βουνό – Τούρλα - Κούτουπα», της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος, του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.».
ΑΔΑ: 7ΘΦΡΙΔΞ-048
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 03/09/2015