Στοιχεία σταθμού ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00668
Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.30
Θέση/Δήμος: ΑΓ. ΣΩΖΩΝ / ΛΗΜΝΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΕΣΒΟΥ / ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 605/2017 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.648/7965π.ε./10.02.2004 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00668) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 1,8 MW, στη θέση «Άγιος Σώζων», της Δημοτικής Ενότητας Μούδρου, του Δήμου Λήμνου, της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 12/07/2017
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 466/2013 για Τροποποίηση των υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1889/19565/27.10.2008 (ΑΔ-01143) και Δ6/Φ17.648/15418/01.10.2008 (ΑΔ-00668) αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος 0,44 MW και 1,8 MW αντίστοιχα στις θέσεις «Βούναρος» και «Άγιος Σώζων» του Δήμου Λήμνου, της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της εταιρείας «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 06/10/2013