Στοιχεία σταθμού ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Μ.Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00065
Εταιρεία: ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Μ.Α.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 3.60
Θέση/Δήμος: ΚΑΜΠΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ / ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΒΟΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Μ.Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση Ρ.Α.Ε. υπ
ΑΔΑ: 60Α5ΙΔΞ-6ΘΦ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Επέκταση
Ημερομηνία: 30/11/2016
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 233/2016 για την ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.596/3854/16.07.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00065) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 3,6 MW, στη θέση «Καμπιά Παραδεισίου», της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Α.Ε.»
ΑΔΑ: 66ΘΛΙΔΞ-62Γ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 07/07/2016
Τροποποίηση – Συμπλήρωση απόφασης Έγκρισης επέμβασης σε έκταση δημόσια δασικού χαρακτήρα για εγκατάσταση Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 3,6 ΜW, εμβαδού 41.848,99 τ.μ. (34.346,00 τ.μ. + 7.502,99 τ.μ.) στη θέση «Καμπιά Παραδεισίου» περιοχής Δ.Δ. Παραδεισίου του Δήμου Μαρμαρίου Ν. Εύβοιας, από την εταιρεία ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Α.Ε.
ΑΔΑ: 45ΟΠΟΡ10-Τ7Η
Άδεια: Επέμβασης
Τύπος: Συμπλήρωση
Ημερομηνία: 09/10/2011
Ανανέωση - τροποποίηση της αρ.3081/2-7-04 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 3,6 MW στη θέση 'Καμπιά' του Δήμου Καρύστου Ν. Εύβοιας, με αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας από 'ENERGY 2 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.' σε 'ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Α.Ε.'.
ΑΔΑ: 4Α12ΟΡ10-Ι8
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 20/03/2011
Τροποποίηση ως προς τον δικαιούχο ''της άδειας λειτουργίας αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 3,6 MW, θέση «Καμπιά Παραδεισίου» του Δ.Δ. Μαρμαρίου του Δήμου Καρύστου του Νομού Ευβοίας', από «ENERGI E2 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» σε «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
ΑΔΑ: 4Α1ΤΟΡ10-21
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 17/03/2011