Στοιχεία σταθμού ΕΔΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00669
Εταιρεία: ΕΔΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 3.20
Θέση/Δήμος: ΠΟΤΑΜΟΣ ΓΚΟΥΡΑ ΣΚΑΡΠΑΡΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΩΝ / ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΤΑΣ / ΗΠΕΙΡΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΔΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστορικό Αδειών

Ανανέωση της άδειας χρήσης νερού του Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ) ισχύος 4,00 MW,στη θέση (Σμίξη – Πλαγιά - Αγία Τριάδα), στο μέσο ρου του χειμαρροποτάμου Γκούρα, της Δημοτικής Ενότητας Θεοδωριάνων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας στην εταιρεία ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε., και τροποποίηση της Δ6/Φ20.98/702/10354/10-06-1998 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης χορήγησης «ενιαίας άδειας χρήσης νερού εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων και εγκατάστασης» του εν λόγω ΜΥΗΣ, σε στοιχεία της άδειας εκτέλεσης έργου όπως αυτά περιγράφονται στην 141031/08-02-2005 ΚΥΑ με την οποία τροποποιήθηκαν και ανανεώθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι του έργου.
ΑΔΑ: 4ΑΘ7ΟΡ1Γ-Τ
Άδεια: Χρήσης νερού
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 03/05/2011