Στοιχεία σταθμού ΕΔΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00671
Εταιρεία: ΕΔΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 10.40
Θέση/Δήμος: 2 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΛΛΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΕΛΛΙΟΥ / ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΓΡΕΒΕΝΩΝ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΔΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

No results