Στοιχεία σταθμού ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗ Ι ΑΒΕΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00674
Εταιρεία: ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗ Ι ΑΒΕΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 38.00
Θέση/Δήμος: ΜΟΙΡΟΛΟΡΑΧΕΣ/ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ/ΚΟΜΜΕΝΗ ΡΑΧΗ/ΛΟΥΤΣΙ (ΧΛΩΜΟΝ ΙΙ) / ΛΟΚΡΩΝ - ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ - ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗ Ι ΑΒΕΕ

Ιστορικό Αδειών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.792/4800/22.04.2004 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00674) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗ Ι ΑΒΕΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/04/2014
Για τη μεταβίβαση της υπ. αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.792/4800/22.04.2004 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο ισχύος 38 MW στη θέση «Μοιρολοράχες – Προφήτης Ηλίας – Κομμένη Ράχη - Λούτσι» των Δήμων Λοκρών και Αμφίκλειας – Ελάτειας (πρώην Δήμοι Αταλάντης και Ελάτειας), Νομού Φθιώτιδας και του Δήμου Λεβαδέων (πρώην Δήμος Χαιρωνείας), Νομού Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία ΡΟΚΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΒΕΕ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 12/09/2011
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.792/4800/22.04.2004 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΡΟΚΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00674), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 08/06/2011