Στοιχεία σταθμού ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΚΥΟΝΗΣ Α.Ε.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00688
Εταιρεία: ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΚΥΟΝΗΣ Α.Ε.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 6.30
Θέση/Δήμος: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΠΑΠΟΥΡΑ / ΚΙΣΣΑΜΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΧΑΝΙΩΝ / ΚΡΗΤΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΚΥΟΝΗΣ Α.Ε.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 781/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.898/7050/02.06.2004 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00688) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 6,3 MW, στη θέση «Πρ. Ηλίας - Παπούρα», της Δημοτικής Ενότητας Κισσάμου, του Δήμου Κισσάμου, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΚΥΟΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΚΥΟΝΗΣ A.E.Ε.».
ΑΔΑ: 9688ΙΔΞ-Τ96
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 30/08/2018
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ανανέωση της με αρ. πρωτ. 621/24-02-2006 ΑΕΠΟ όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. πρωτ 33/23-02-2007 και 1758/07-04-2009 Αποφάσεις ) του έργου: “Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) 6,3 MW στη θέση ‘Προφήτης Ηλίας –Παπούρα ’, Δήμου Κισσάμου ΠΕ Χανίων Π.Ε. Κρήτης της εταιρείας «ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΚΥΟΝΗΣ»
ΑΔΑ: 69ΗΓΟΡ1Θ-Ρ1Ε
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 08/01/2018
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 792/2017 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00688 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.898/7050/02.06.2004 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στην εταιρεία «ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΚΥΟΝΗΣ Α.Ε.Ε.» από αιολικό σταθμό ισχύος 6,3MW, στη θέση «Προφήτης Ηλίας-Παπούρα», της Δημοτικής Ενότητας Κισσάμου, του Δήμου Κισσάμου, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων
ΑΔΑ: Ω1ΣΩΙΔΞ-ΖΟΛ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 13/09/2017
Αναστολή της αρ. πρωτ. 3673/15.12.2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Υβριδικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6.8MW Αιολικό, 6.8MW Αντλητικό – υδροηλεκτρικό, εγγυημένης ισχύος 5.1MW, με τα συνοδά του έργα» στη θέση «Προφήτης Ηλίας», Δήμου Κισσάμου, Ν. Χανίων της εταιρείας «ΑΝΕΜΟΠΕΥΚΟ Α.Ε.».
ΑΔΑ: Β4ΛΤΟΡ1Θ-ΛΘΩ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 19/06/2012
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Υβριδικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6.8MW Αιολικό, 6.8MW Αντλητικό – υδροηλεκτρικό, εγγυημένης ισχύος 5.1MW, με τα συνοδά του έργα» στη θέση «Προφήτης Ηλίας», Δήμου Κισσάμου, Ν. Χανίων της εταιρείας «ΑΝΕΜΟΠΕΥΚΟ Α.Ε.».
ΑΔΑ: 45ΨΟΟΡ1Θ-Φ67
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 14/12/2011