Στοιχεία σταθμού ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Μ.Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00066
Εταιρεία: ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Μ.Α.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 4.20
Θέση/Δήμος: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ / ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΒΟΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Μ.Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 235/2016 για την ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.593/3851/16.07.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00066) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 4,2 MW, στη θέση «Προφήτης Ηλίας», της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Α.Ε.»
ΑΔΑ: 7ΣΔΞΙΔΞ-Μ62
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 07/07/2016
Τροποποίηση – Συμπλήρωση απόφασης Έγκρισης επέμβασης σε έκταση δημόσια δασικού χαρακτήρα για εγκατάσταση Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 4,2 ΜW, εμβαδού 46.596,23 τ.μ. ( 41.041τ.μ. + 5.555,23 τ.μ.) στη θέση «Προφήτης Ηλίας» περιοχής Δ.Δ. Στουπαίων του Δήμου Μαρμαρίου Ν. Εύβοιας, από την εταιρεία ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Α.Ε.
ΑΔΑ: 45ΟΠΟΡ10-ΙΧ8
Άδεια: Επέμβασης
Τύπος: Συμπλήρωση
Ημερομηνία: 09/10/2011
Ανανέωση - τροποποίηση της αρ.1999/27-6-06 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 4,2 MW στη θέση ''Προφ.Ηλίας'' στη Τ.Κοινότητα Στουπαίων Δ.Ε Μαρμαρίου του Δήμου Καρύστου Π.Ε. Ευβοίας, με αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας από ''ENERGY 2 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.'' σε ''ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Α.Ε.''
ΑΔΑ: 4ΑΜΦ7ΛΗ-0Ρ6
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 23/08/2011
Τροποποίηση ως προς τον δικαιούχο ''της άδειας λειτουργίας αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 4,2 MW, θέση «Προφήτης Ηλίας» του Δ.Δ. Μαρμαρίου του Δήμου Καρύστου, Νομού Ευβοίας', από «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» σε «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
ΑΔΑ: 4Α1ΤΟΡ10-Χ9
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 17/03/2011