Στοιχεία σταθμού ΜΕΤΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00692
Εταιρεία: ΜΕΤΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.70
Θέση/Δήμος: ΒΑΡΔΙΑ ΠΙΠΕΡΙΑΝΩΝ / ΚΙΣΣΑΜΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΧΑΝΙΩΝ / ΚΡΗΤΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΜΕΤΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.909/8835π.ε/02.06.2004 (Αρ. Μητρώου Αδειών Ρ.Α.Ε. ΑΔ-00692) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, της εταιρείας «ΜΕΤΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 18/01/2011