Στοιχεία σταθμού ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00711
Εταιρεία: ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 0.60
Θέση/Δήμος: ΑΜΑΝΗ / ΧΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΧΙΟΥ / ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΩΝ ΡΑΕ ΑΔ-00711 ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.943/8593/30.6.2004 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ, ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΑΝΗΣ Α.Ε.», ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ Ν. 3468/2006.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 23/01/2019
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 846/2018 για την απόρριψη της υπ' αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΤΡ-02223/11.06.2018 αίτησης τροποποίησης της υπ΄αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.943/8593/30.06.2004 (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00711) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Απόρριψη
Ημερομηνία: 10/09/2018
Παράταση ισχύος της με αριθ.πρωτ.35411/2581/20-08-2008 άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού ανεξάρτητης ηλεκτροπαραγωγής στη θέση «Αμανή», του Δήμου Αμανής, Νομού Χίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ.πρωτ.2123/10-09-2009 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 10/11/2010