Στοιχεία σταθμού ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΑ & ΣΙΑ - ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΩΝ Ο.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00712
Εταιρεία: ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΑ & ΣΙΑ - ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΩΝ Ο.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.50
Θέση/Δήμος: ΛΙΟΥΤΣΑ / ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΒΟΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΑ & ΣΙΑ - ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΩΝ Ο.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Χορήγηση άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,5 ΜW, με προϋπολογισμό έργου 2.433.918 Ευρώ, στην εταιρεία ¨ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΑ
ΑΔΑ: 60ΕΠΟΡ10-ΡΝΘ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 22/12/2017
Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 1834/141223 Υπαγωγής (ΑΔΑ: Ω8ΔΖ7ΛΗ-ΨΣ0) σε Π.Π.Δ. Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ονομαστικής ισχύος 1,5 MW της εταιρείας «ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΑ
ΑΔΑ: 7ΘΕΧ7ΛΗ-30Ε
Άδεια: ΠΠΔ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 23/10/2017
Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ονομαστικής ισχύος 1,5 MW στη θέση ‘
ΑΔΑ: Ω8ΔΖ7ΛΗ-ΨΣ0
Άδεια: ΠΠΔ
Τύπος: Υπαγωγή
Ημερομηνία: 07/07/2017
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.061/οικ.13032/21.07.2004 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.061/οικ.23168/23.12.2004 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, της εταιρείας «ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΩΝ Ο.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-0712), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: 4ΙΦΙΙΔΞ-4
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 02/12/2010