Στοιχεία σταθμού ΖΕΦΥΡΟΣ ΕΠΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00067
Εταιρεία: ΖΕΦΥΡΟΣ ΕΠΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.20
Θέση/Δήμος: ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΙ / ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΒΟΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΖΕΦΥΡΟΣ ΕΠΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 747/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 225/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.599/3857/16.07.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00067) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 1,2 MW, στη θέση «Μαυραντώνι», της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΖΕΦΥΡΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Π.Ε.» και δ.τ. «ΖΕΦΥΡΟΣ Ε.Π.Ε.», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 06/09/2017
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 225/2016 για την ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.599/3857/16.07.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00067) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 1,2 MW, στη θέση «Μαυραντώνι», της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΖΕΦΥΡΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Π.Ε.» και δ.τ. «ΖΕΦΥΡΟΣ Ε.Π.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 07/07/2016
Ανανέωση της αριθμ.173/05/5-3-06 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,2 MW της εταιρείας «ΖΕΦΥΡΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕ», στη θέση 'ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΙ'' της Τοπικής Κοινότητας Κατσαρωνίου, Δ.Ε. Μαρμαρίου του Δήμου Καρύστου Π.Ε. Ευβοίας
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 13/05/2012