Στοιχεία σταθμού ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00724
Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 10.00
Θέση/Δήμος: ΞΕΡΑΚΙΑΣ / ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΕΦ/ΝΙΑΣ / ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Πρώτη τροποποίηση λόγω παράτασης του χρόνου ισχύος, της με αρ. πρωτ. 904/37614/21-3-2014 Απόφασης του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία ΄΄ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (δ.τ.΄΄ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.΄΄) άδεια εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 10 MW, στη θέση \"Ξερακιάς\" της τ.κ. Διλινάτων της δ.ε. Αργοστολίου του δήμου Κεφαλονιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας στη Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/06/2017
Χορήγηση στην εταιρεία με την επωνυμία ΄΄ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (δ.τ.΄΄ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.΄΄ ) άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 10 MW, στη θέση \"Ξερακιάς\" της τ.κ. Διλινάτων της δ.ε. Αργοστολίου του δήμου Κεφαλονιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας στη Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 21/03/2014
Χορήγηση στην εταιρεία με την επωνυμία ΄΄ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (δ.τ.΄΄ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.΄΄ ) άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 10 MW, στη θέση 'Ξερακιάς' της τ.κ. Διλινάτων της δ.ε. Αργοστολίου του δήμου Κεφαλονιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας στη Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 20/03/2014
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού συνολικής ισχύος 10MW της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., στη θέση «Ξερακιά» Διλινάτων της Δημ. Ενότητας Αργοστολίου- Δήμου Κεφαλονιάς- Π.Ε. Κεφαλληνίας, σε εκτός ορίων οικισμού γήπεδο έκτασης 304.258,00τ.μ., καθώς και των συνοδών έργων αυτού δηλ. της οδοποιίας πρόσβασης και διασύνδεσης με την συγκεκριμένη δραστηριότητα του οικίσκου υποστήριξης λειτουργίας».
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 21/10/2013
Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ» για τροποποίηση της υπ. αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.768/11583/21.07.2004 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ. αριθμ. Δ6/Φ17.768/15412/01.12.2008 Απόφαση ΥΠΑΝ για αιολικό σταθμό ισχύος 10MW στη θέση «Ξερακιάς», της Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου, του Δήμου Κεφαλλονιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Απόρριψη
Ημερομηνία: 12/06/2012