Στοιχεία σταθμού ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)

Μητρώο PAE: ΑΔ-00725
Εταιρεία: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.91
Θέση/Δήμος: ΒΡΑΧΟΣ ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΥ / ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)

Δεν υπάρχουν Αποτελέσματα Αδειών