Στοιχεία σταθμού Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00729
Εταιρεία: Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 38.00
Θέση/Δήμος: ΜΑΛΙΑ ΓΚΛΙΑΤΑ/ ΑΡΑΧΝΑΙΟ / ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση και ανανέωση της υπ’ αριθμ. 4554/4-12-2006 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 2-2-2007) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 133/22-1-2008 όμοια απόφαση για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 38 ΜW (19X2.000KW) της εταιρείας «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΒΕΕ», στη θέση «Μάλια Γκλιάτα» της Τ.Κ. Αραχναίου της Δ.Ε. Μιδέας του Δήμου Ναυπλιέων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος
ΑΔΑ: 7ΔΣΞΟΡ1Φ-3ΥΚ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 12/10/2017
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1037/6654/24.09.2004 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00729) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΒΕΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
ΑΔΑ: ΒΙΥΗΙΔΞ-Η3Ξ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/04/2014
Χορήγηση στην εταιρεία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. 'ROKAS BIOTIA S.A.') άδειας λειτουργίας αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας επί του Αραχναίου Όρους ('ΑΡΑΧΝΑΙΟ II'), συνολικής ισχύος 38MW, στη θέση 'Μάλια-Γκλιάτα' Τ.Κ. Αραχναίου Δ.Ε. Μιδέας του Δήμου Ναυπλιέων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.
ΑΔΑ: 4ΑΧΑΟΡ1Φ-ΞΔ3
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 31/08/2011
Παράταση χρόνου ισχύος της από 29-10-2008 ορθής επαναλήψεως της με ΑΠ 60609/2684/6-10-2008 άδειας εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΡΑΧΝΑΙΟ ΙΙ, ισχύος 38 MW της εταιρείας ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΕ στη θέση 'Μάλια-Γκλιάτα' στο ΔΔ Αραχναίου Δήμου Μιδέας Νομού Αργολίδας
ΑΔΑ: 4ΙΗΜΙΑΡ-Ζ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 10/11/2010