Στοιχεία σταθμού ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΒΕΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00732
Εταιρεία: ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΒΕΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 16.00
Θέση/Δήμος: ΠΥΡΓΑΡΙ/ΚΑΒΟΥΡΑΣ/ΖΑΧΑΡΟΥ/ΒΑΡΙΑΝΗ/ΠΑΤΗΜΑ / ΘΗΒΑΙΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΒΕΕ

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση της αρ.35621/5110/14-7-2011 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 16 MW της εταιρείας ‘’ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΒΕΕ’’ στη θέση «Πάτημα - Κοτσιλιά» του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 27/10/2015
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1019/οικ. 26802/28.12.2009 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00732) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΒΕΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/04/2014
Έγκριση επέμβασης σε δημόσια δασικού χαρακτήρα έκταση για εγκατάσταση Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.) και των συνοδών έργων, ισχύος 16 MW, εμβαδού 120.220 τ.μ. στη θέση 'Πάτημα - Κοτσιλιά' περιοχής του Δήμου Θηβαίων Π.Ε. Βοιωτίας, από την εταιρεία 'ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.'
Άδεια: Επέμβασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 09/10/2011
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 16 MW της εταιρείας 'ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΒΕΕ' στη θέση «Πάτημα - Κοτσιλιά» του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 14/07/2011