Στοιχεία σταθμού ΚΙΛΚΙΣ ΑΙΟΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00733
Εταιρεία: ΚΙΛΚΙΣ ΑΙΟΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 6.60
Θέση/Δήμος: ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟ / ΠΑΙΟΝΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΙΛΚΙΣ / ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΚΙΛΚΙΣ ΑΙΟΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00733 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. Δ6/Φ17.1065/12207/06.10.2004 Απόφαση ΥΠΑΝ, της εταιρείας με την επωνυμία «TAFF PRIME DEVELOP (ΤΑΦΦ ΠΡΑΙΜ ΝΤΕΒΕΛΟΠ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «TPD A.E.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 10/04/2017
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00733 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. Δ6/Φ17.1065/12207/06.10.2004 απόφαση ΥΠΑΝ, από αιολικό πάρκο ισχύος 6,6 MW στη θέση «Τριγωνομετρικό», της Δημοτικής Ενότητας Πολυκάστρου, του Δήμου Παιονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, της εταιρείας με την επωνυμία «TAFF PRIME DEVELOP (ΤΑΦΦ ΠΡΑΙΜ ΝΤΕΒΕΛΟΠ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «TPD A.E.» σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 19/09/2016
Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1065/12207/06.10.2004 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00733), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.1065/οικ. 4291/08.03.2005 και Δ6/Φ17.1065/4124/03.04.2009 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 248/2010, Ο-47063/12.04.2011 και Ο-50747/05/04/2012 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΚΙΛΚΙΣ ΑΙΟΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 12/11/2014
Περίληψη Άδειας Εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 6 ΜW στη θέση «Τριγωνομετρικό», του Δήμου Παιονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, η οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «ΚΙΛΚΙΣ ΑΙΟΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ΚΙΛΚΙΣ ΑΙΟΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. »
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 30/10/2012
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1065/12207/06.10.2004 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΚΙΛΚΙΣ ΑΙΟΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00733), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 10/04/2012
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1065/12207/06.10.2004 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΚΙΛΚΙΣ ΑΙΟΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00733), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 11/04/2011