Στοιχεία σταθμού ΕΝ.ΤΕ.ΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00736
Εταιρεία: ΕΝ.ΤΕ.ΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 3.60
Θέση/Δήμος: ΜΠΟΖΙΚΙ / ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΚΑΔΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΝ.ΤΕ.ΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝ

Ιστορικό Αδειών

Χορήγηση στην εταιρεία «ΕΝΤΕΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. « ΕΝΤΕΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ε.Π.Ε.» άδεια εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 3,6 MW, στη θέση ΄΄Μποζίκι΄΄ της Δημοτικής Ενότητας Σκιρίτιδας του Δήμου Τριπόλεως της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας στη περιφέρεια Πελοποννήσου.
ΑΔΑ: ΒΛΛ0ΟΡ1Φ-3ΗΦ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 17/10/2013
Χορήγηση στην εταιρεία «ΕΝΤΕΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. « ΕΝΤΕΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ε.Π.Ε.» άδεια εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 3,6 MW, στη θέση ΄΄Μποζίκι΄΄ της Δημοτικής Ενότητας Σκιρίτιδας του Δήμου Τριπόλεως της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.
ΑΔΑ: 4Α8ΙΟΡ1Φ-ΕΨΓ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 26/09/2011
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 2239/16-6-2009 Απόφασης Γ.Γ.Π.Π. για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος από 3,3 ΜW (2 X 1.650 KW) σε 3,6 MW (2 X 1.800 KW) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΕΝΤΕΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΠΕ», στην θέση «Μποζίκι» του Δ.Δ. Βλαχοκερασιάς του Δήμου Σκυρίτιδας του Νομού Αρκαδίας.
ΑΔΑ: 4ΙΦ8ΙΑΡ-0
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 15/12/2010