Στοιχεία σταθμού ΕΝ.ΤΕ.ΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00737
Εταιρεία: ΕΝ.ΤΕ.ΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 7.20
Θέση/Δήμος: ΒΟΥΒΑΛΑ / ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΝ.ΤΕ.ΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 777/2017 για την τροποποίηση υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1004/1343/24.09.2004 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00737) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 7,2 MW, στη θέση «Βουβάλα», της Δημοτικής Ενότητας Αχλαδοκάμπου, του Δήμου Άργους-Μυκηνών, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΤΕΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΕΝΤΕΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ε.Π.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 06/09/2017
Πρώτη τροποποίηση ως προς το χρόνο ισχύος και τον Υποσταθμό σύνδεσης της Απόφασης αρ. πρωτ. 3175/125008/18-10-2013 του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΤΕΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. « ΕΝΤΕΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ε.Π.Ε.» άδεια εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 7,2 MW, στη θέση ΄΄βουβάλα΄΄ στη δ.ε. Αχλαδοκάμπου του Δήμου Άργους - Μυκηνών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας στη περιφέρεια Πελοποννήσου.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/12/2015
Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία «ΕΝΤΕΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. « ΕΝΤΕΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ε.Π.Ε.» κατά παράβαση των περιορισμών της οικείας άδειας εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 7,2 MW, στη θέση ΄΄βουβάλα΄΄ στη δ.ε. Αχλαδοκάμπου του Δήμου Άργους - Μυκηνών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας στη περιφέρεια Πελοπννήσου
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Επιβολή κυρώσεων
Ημερομηνία: 18/10/2013
Χορήγηση στην εταιρεία «ΕΝΤΕΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. « ΕΝΤΕΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ε.Π.Ε.» άδεια εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 7,2 MW, στη θέση ΄΄βουβάλα΄΄ στη δ.ε. Αχλαδοκάμπου του Δήμου Άργους - Μυκηνών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας στη περιφέρεια Πελοπννήσου
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 17/10/2013
Χορήγηση στην εταιρεία «ΕΝΤΕΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. « ΕΝΤΕΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ε.Π.Ε.» άδεια εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 7,2 MW, στη θέση ΄΄βουβάλα΄΄ του Δήμου Άργους - Μυκηνών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 23/08/2011
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1435/6-5-2010 Απόφασης Γ.Γ.Π.Π. για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος από 6,6 ΜW (4 X 1.650 ΚW) σε 7,2 MW (4 X 1.800 KW) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΕΝΤΕΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΠΕ», στην θέση «Βουβάλα» της Κοινότητος Αχλαδόκαμπου του Νομού Αργολίδος.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 09/01/2011