Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00744
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 2.55
Θέση/Δήμος: ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΚΟΡΥΦΗ / ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Νομός/Περιφέρεια: ΧΑΝΙΩΝ / ΚΡΗΤΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση της υπ
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 14/06/2018
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 374/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.890/7863π.έ./30.06.2004 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00744) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 2,55 MW, στη θέση «Στρογγυλή Κορυφή», των Δημοτικών Ενοτήτων Μουσουρών και Βουκολιών, του Δήμου Πλατανιά καθώς και των Δημοτικών Ενοτήτων Καντάνου και Ανατολικού Σέλινου, του Δήμου Καντάνου - Σέλινου, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ Α.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 26/04/2018
Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθ. 594/2017 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00744 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.890/7863π.έ./30.06.2004 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ Α.Ε.» από αιολικό σταθμό ισχύος 2,55MW, στη θέση «Στρογγυλή Κορυφή», των Δημοτικών Ενοτήτων Μουσουρών και Βουκολιών, του Δήμου Πλατανιά καθώς και των Δημοτικών Ενοτήτων Καντάνου και Ανατολικού Σέλινου, του Δήμου Καντάνου - Σέλινου, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/07/2017
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 2654/25-11-2011 Άδειας λειτουργίας Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 2,55 MW, στη θέση «Στρογγυλή Κορυφή» των Δ. Πλατανιά & Κανδάνου - Σελίνου Ν. Χανίων Κρήτης της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ Α.Ε.» και υπαγωγή του έργου σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις έργων ΑΠΕ.
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 01/09/2015
Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ Α.Ε.» για παράβαση των όρων και περιορισμών της υπ
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Επιβολή κυρώσεων
Ημερομηνία: 21/04/2015
Αναστολή της αρ. πρωτ. 3540/21.09.2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικό – αντλητικό – υδροηλεκτρικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 5,1MW αιολικά και 5MW υδροηλεκτρικό – αντλητικό» στη θέση «Στρογγυλή Κορυφή», Δήμων Πλατανιά & Κανδάνου – Σελίνου, Ν. Χανίων της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ Α.Ε.».
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 19/06/2012
Άδεια λειτουργίας Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 2,55MW, στη θέση 'Στρογγυλή Κορυφή' του Δ.Πλατανιά Περιφερειακής Ενότητας Χανίων Κρήτης της «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ Α.Ε.»
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 27/11/2011
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικό – αντλητικό – υδροηλεκτρικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 5,1MW αιολικά και 5MW υδροηλεκτρικό – αντλητικό» στη θέση «Στρογγυλή Κορυφή», Δήμων Πλατανιά & Κανδάνου – Σελίνου, Ν. Χανίων της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ Α.Ε.».
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 20/09/2011
Εξαίρεση χρονικού διαστήματος από το συνολικό χρόνο ισχύος της άδειας εγκατάστασης αιολικού πάρκου συνολικής ισχύος 2,55 MW, της Εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ Α.Ε.», στη θέση «Στρογγυλή Κορυφή», του Δήμου Πλατανιά, Περιφερειακής Ενότητας Χανίων
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Εξαίρεση Χρόνου
Ημερομηνία: 12/05/2011