Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΣΤΕΡΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00745
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΣΤΕΡΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 9.00
Θέση/Δήμος: ΛΥΚΟΣΤΕΡΝΑ - ΥΨΩΜΑ / ΛΕΒΑΔΕΩΝ - ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΣΤΕΡΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 889/2017 για την ανάκληση της υπ’ Αριθμ. της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1076/13899/24.09.2004 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00745) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 9 MW στη θέση «Λυκοστέρνα - Υψωμα», των Δημοτικών Ενοτήτων Δαύλειας και Διστόμου, των Δήμων Λεβαδέων και Διστόμου – Αράχωβας - Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΣΤΕΡΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΣΤΕΡΝΑΣ Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 25/10/2017
Τροποποίηση της με αρ.55570/4920/26-6-2009-Ορθή Επανάληψη Απόφασης Γ.Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης-Τμήμα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων χορήγησης άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 9,00 MW, της εταιρείας ¨ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΣΤΕΡΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨, με δ.τ. ¨ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΣΤΕΡΝΑΣ Α.Ε.¨ στην θέση ¨Λυκοστέρνα-Ύψωμα¨, των Δήμων Λεβαδέων και Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, ως προς τον χρόνο ισχύος, τον τύπο των ανεμογεννητριών, την όδευση της γραμμής μεταφοράς μέσης τάσης και το εμβαδό του οικίσκου ελέγχου.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 22/07/2012
Τροποποίηση της αρ. αρ.31064/3037/8-5-09 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 43382/5889/6-9-2011 απόφασή μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 9 MW της εταιρείας 'VECTOR – CESA HELLAS ΛΥΚΟΣΤΕΡΝΑ ΕΠΕ' στη θέση 'Λυκοστέρνα - Ύψωμα' των Δήμων Λεβαδέων και Διστόμου – Αντίκυρας – Αράχωβας στο Ν. Βοιωτίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 08/01/2012
Τροποποίηση της αρ.31064/3037/8-5-09 απόφασή μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 9 MW της εταιρείας 'VECTOR – CESA HELLAS ΛΥΚΟΣΤΕΡΝΑ ΕΠΕ' στη θέση 'Λυκοστέρνα - Ύψωμα' των Δήμων Λεβαδέων και Διστόμου – Αντίκυρας – Αράχωβας στο Ν. Βοιωτίας, με αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας σε 'ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΣΤΕΡΝΑΣ Α.Ε.', αλλαγή του τύπου Α/Γ χωρίς μείωσης ισχύος και αλλαγή στη γραμμή μεταφοράς μέσης τάσης.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/09/2011