Στοιχεία σταθμού ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ - Κ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00750
Εταιρεία: ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ - Κ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 0.80
Θέση/Δήμος: ΣΑΛΙΖΑ / ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ - Κ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 378/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΤΡ-01965/13.06.2016 Αίτησης τροποποίησης, της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00750 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1044/7968/24.09.2004 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ - Κ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Απόρριψη
Ημερομηνία: 27/04/2018