Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΗΛΟΥ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00070
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΗΛΟΥ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.20
Θέση/Δήμος: ΚΟΥΤΣΟYΝΟΡΑΧΗ / ΜΗΛΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΜΗΛΟΥ / ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΗΛΟΥ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 608/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 62/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.001/12883/16.07.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00070) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 1,2 MW, στη θέση «Κουτσουνόραχη», της Δημοτικής Ενότητας Μήλου, του Δήμου Μήλου, της Περιφερειακής Ενότητας Μήλου, της εταιρείας με την επωνυμία «AIOΛΙΚΗ ΜΗΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΗΛΟΥ Α.Ε.», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
ΑΔΑ: 6Π1ΥΙΔΞ-ΩΨ5
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 12/07/2017
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 62/2016 για την ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.001/12883/16.07.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00070) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 1,2 MW, στη θέση «Κουτσουνόραχη», της Δημοτικής Ενότητας Μήλου, του Δήμου Μήλου, της Περιφερειακής Ενότητας Μήλου, της εταιρείας με την επωνυμία «AIOΛΙΚΗ ΜΗΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΗΛΟΥ Α.Ε.»
ΑΔΑ: Ψ6ΜΦΙΔΞ-Ο3Χ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 07/04/2016