Στοιχεία σταθμού ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00765
Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 7.20
Θέση/Δήμος: ΑΚΟΥΜΙΑ / ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΡΕΘΥΜΝΟΥ / ΚΡΗΤΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 837/2017 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00765 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.931/7954π.ε./24.09.2004 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στην εταιρεία «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» από αιολικό σταθμό ισχύος 7,2 MW, στη θέση «Ακούμια», της Δημοτικής Ενότητας Λάμπης, του Δήμου Αγίου Βασιλείου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.
ΑΔΑ: 6ΥΦΦΙΔΞ-Ο1Ρ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 02/10/2017
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 606/2017 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.931/7954π.ε./24.09.2004 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00765) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 7,2 MW, στη θέση «Ακούμια», της Δημοτικής Ενότητας Λάμπης, του Δήμου Αγίου Βασιλείου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.».
ΑΔΑ: ΩΦΩ1ΙΔΞ-ΩΤΘ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 12/07/2017
Άδεια λειτουργίας Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 7,2MW, στη θέση 'Ακούμια' του Δ. Αγ. Βασιλείου Π.Ε. Ρεθύμνης Κρήτης της εταιρείας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.».
ΑΔΑ: ΒΛΩ2ΟΡ1Θ-ΠΑ2
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 21/08/2013
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 7,2 ΜW, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και με δ.τ. «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.», στη θέση «Ακούμια», του Δήμου Αγ. Βασιλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης
ΑΔΑ: 4ΑΣΔΟΡ1Θ-ΙΧΝ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 27/07/2011