Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΟ ΒΙΑΝΝΟΥ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00766
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΟ ΒΙΑΝΝΟΥ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.70
Θέση/Δήμος: ΤΟΥΡΛΟΥ / ΒΙΑΝΝΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / ΚΡΗΤΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΟ ΒΙΑΝΝΟΥ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση των υπ΄ αριθ. 3548/25.06.2008 & 1092/03.03.2010 Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,2 MW στη θέση «Τουρλού» Δ. Βιάννου, Ν. Ηρακλείου» της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΒΙΑΝΝΟΥ Α.Ε.» ως προς το δρόμο πρόσβασης.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 30/08/2012
Τροποποίηση της υπ.αριθμ. οικ.ΔΙΣΑ 2234/27-4-2010 Άδειας εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 1,2MW, στη θέση 'Τουρλού' του Δ.Βιάννου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΒΙΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/05/2012