Στοιχεία σταθμού ΤΟΕΒ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00770
Εταιρεία: ΤΟΕΒ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.90
Θέση/Δήμος: ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΛΑΦΙΣΤΑ / ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΟΖΑΝΗΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΤΟΕΒ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Ιστορικό Αδειών

Περίληψη Παράτασης της υπ΄αριθμ.96343/3955/14-10-2010 Άδειας εγκατάστασης Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υδραυλική ενέργεια (Μ.Υ.Η.Σ. ) ισχύος 1.9 ΜW στη θέση «Υψηλή περιοχή κτημάτων Βελβεντού» στο ρέμα Λάφιστα εντός των διοικητικών ορίων της ημοτικής Κοινότητας Βελβεντού, της ημοτικής Ενότητας Βελβεντού, του ήμου Σερβίων -Βελβεντού της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας του ΤΟΕΒ Βελβεντου.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 21/03/2013
Χορήγηση Άδειας εγκατάστασης Μ.Υ.Η.Σ. παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) ισχύος 1.9 ΜW στη θέση «Υψηλή περιοχή κτημάτων Βελβεντού» στο ρέμα Λάφιστα του Δήμου Βελβεντού του Νομού Κοζάνης του ΤΟΕΒ Βελβεντου.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 14/10/2010
Χορήγηση Άδειας εγκατάστασης Μ.Υ.Η.Σ. παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) ισχύος 1.9 ΜW στη θέση «Υψηλή περιοχή κτημάτων Βελβεντού» στο ρέμα Λάφιστα του Δήμου Βελβεντού του Νομού Κοζάνης του ΤΟΕΒ Βελβεντου.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 12/10/2010