Στοιχεία σταθμού ΖΕΦΥΡΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00771
Εταιρεία: ΖΕΦΥΡΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.60
Θέση/Δήμος: ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / ΚΕΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΥΚΛΑΔΩΝ / ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΖΕΦΥΡΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕ

Ιστορικό Αδειών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1053/9646π.έ./25.01.2005 (αρ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-00771) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1053/15072/08.08.2006 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης της εταιρείας με την επωνυμία «ΖΕΦΥΡΟΣ Ε.Π.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/03/2015