Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΥΡΟΥ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00071
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΥΡΟΥ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 2.64
Θέση/Δήμος: ΣΥΡΙΓΓΑΣ / ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΣΥΡΟΥ / ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΥΡΟΥ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 607/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 63/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.292/3289/16.07.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00071) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 2,64 MW, στη θέση «Σύριγγας», της Δημοτικής Ενότητας Άνω Σύρου, του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Σύρου, της εταιρείας με την επωνυμία «AIOΛΙΚΗ ΣΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΥΡΟΥ Α.Ε.», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
ΑΔΑ: ΩΠΦΟΙΔΞ-ΟΦΜ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 12/07/2017
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 63/2016 για την ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.292/3289/16.07.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00071) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 2,64 MW, στη θέση «Σύριγγας», της Δημοτικής Ενότητας Ανω Σύρου, του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Σύρου, της εταιρείας με την επωνυμία «AIOΛΙΚΗ ΣΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΥΡΟΥ Α.Ε.»
ΑΔΑ: ΨΤ0ΩΙΔΞ-Χ5Ξ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 07/04/2016