Στοιχεία σταθμού ΑΡΧΡΑΝ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00780
Εταιρεία: ΑΡΧΡΑΝ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 24.00
Θέση/Δήμος: ΕΛΑΦΟΚΚΛΗΣΙ / ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΒΟΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΡΧΡΑΝ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 159/2015Ανάκληση της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-00780 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό ισχύος 24 MW στη θέση «ΕΛΑΦΟΚΚΛΗΣΙ», της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος, του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, της εταιρείας «ΑΡΧΡΑΝ ΑΙΟΛΙΚΗ A.E.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 21/04/2015
Τροποποίηση της αρ.4059/696/23-2-2011 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.) της εταιρείας 'ΑΡΧΡΑΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.' ισχύος 24 MW στη θέση 'Ελαφοκκλήσι' του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου στο Ν. Εύβοιας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 01/12/2011
Έγκριση επέμβασης σε έκταση δημόσια δασικού χαρακτήρα για εγκατάσταση Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 24 ΜW, εμβαδού 192.397,6 τ.μ. στη θέση «Ελαφοκκλήσι» Δήμου Κύμης-Αλιβερίου Ν. Ευβοίας, από την εταιρεία ΑΡΧΡΑΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.
Άδεια: Επέμβασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 09/10/2011
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 24 MW της εταιρείας 'ΑΡΧΡΑΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.' στη θέση «Ελαφοκκλήσι» του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου στο Ν. Ευβοίας
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 28/02/2011