Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00782
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 12.40
Θέση/Δήμος: ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ / ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΚΑΔΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση της Απόφασης αρ. πρωτ. 23054/3917/15-12-2009 (ΙΣΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ) του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία ΄΄ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΄΄ και διακριτικό τίτλο ΄΄ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ Α.Ε ΄΄ άδεια εγκατάστασης Αιολικού σταθμού συνολικής ισχύος 12,4 MW στη θέση ΄΄ Τσεμπερού ΄΄ της δ.ε. Βαλτετσίου του ήμου Τριπόλεως της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, λόγω αλλαγής της συνολικής ισχύς σε 14,2 MW αλλά απορροφούμενης ισχύος 12,4 MW, του ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού και παράταση του χρόνου ισχύος
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 02/01/2013
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 2810/16-7-2009 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 5214/15-12-2009 όμοια απόφαση για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 12,4 ΜW (5Χ2.000 KW + 3X800 KW) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας “ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ ΑΕ”, στη θέση «Τσεμπερού» της Δ.Ε. Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης και της Δ.Ε. Βαλτετσίου του Δήμου Τρίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 22/10/2012
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 765/2012 για την Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1071/16815π.ε./25.01.2005 (ΑΔ-00782) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. Δ6/Φ17.1071/5448/14.04.2006 και Δ6/Φ17.1071/16947π.ε./ 31.07.2009 Αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και την υπ' αριθμ. 42/2007 Βεβαίωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, για αιολικό σταθμό ισχύος 12,4 MW στη θέση «Τσεμπερού», των Δημοτικών Ενοτήτων Φαλαισίας και Βαλτετσίου, των Δήμων Μεγαλόπολης και Τρίπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 11/09/2012