Στοιχεία σταθμού ΥΔΡΟΜΕΚ Ε.Π.Ε

Μητρώο PAE: ΑΔ-00785
Εταιρεία: ΥΔΡΟΜΕΚ Ε.Π.Ε
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 5.31
Θέση/Δήμος: ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗΣ / ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΥΔΡΟΜΕΚ Ε.Π.Ε

Ιστορικό Αδειών

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 17/2013 Ανάκληση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.438/12133/ 18.02.2005 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ – 00785) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 5,31ΜW, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ΄ αριθμ. Δ6/Φ20.438/17789/ 19.1.2007 απόφαση ΥΠΑΝ, της εταιρείας «ΥΔΡΟΜΕΚ Ε.Π.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 12/02/2013