Στοιχεία σταθμού Κ. ΚΗΠΟΥΡΟΣ EΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00786
Εταιρεία: Κ. ΚΗΠΟΥΡΟΣ EΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 2.99
Θέση/Δήμος: ΜΙΣΟΒΟΥΝΙ / ΛΟΚΡΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: Κ. ΚΗΠΟΥΡΟΣ EΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00786 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.834/οικ.1185/25.1.2005 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως μεταβλήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «Κ. ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 21/12/2018
Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) Αιολικού Πάρκου ισχύος 4MW της εταιρείας «Κ.ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε» στη θέση ‘’ΜΙΣΟΒΟΥΝΙ,’’ Δ.Κ Αταλάντης Δ.Ε. Αταλάντης Δήμου Λοκρών, Π.Ε. Φθιώτιδας Π.Σ. Ελλάδας.
Άδεια: ΠΠΔ
Τύπος: Υπαγωγή
Ημερομηνία: 15/12/2017
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00786 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.834/οικ.1185/25.1.2005 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία «Κ. ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 26/07/2017