Στοιχεία σταθμού ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΑΦΝΗΣ ΟΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00788
Εταιρεία: ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΑΦΝΗΣ ΟΕ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 0.47
Θέση/Δήμος: ΡΕΜΑ ΙΤΙΕΣ / ΑΓΡΑΦΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΑΦΝΗΣ ΟΕ

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 595/26.01.2007 απόφασης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ΄αριθμ. 374/06.05.2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για τη χορήγηση, στην εταιρεία ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΑΦΝΗΣ Ο.Ε., άδειας εγκατάστασης μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στη θέση Ιτιές, επί του ρέματος Γαβρινίτη, εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Βίνιανης, Δήμου Αγράφων, του Νομού Ευρυτανίας, λόγω αύξησης της ισχύος του σταθμού από 0,428MWe σε 0,470MWe, και μεταβολής των ονομαστικών μεγεθών του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 19/04/2011
Τροποποίηση και ανανέωση της χρονικής ισχύος της υπ' αρ. 628/13.2.2006 Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Γενικού Γραμματέα (Γ.Γ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που έχουν επιβληθεί για το έργο: «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) ισχύος 0,428 MW στη θέση Ιτιές του Δήμου Βίνιανης στο Ν. Ευρυτανίας», της εταιρείας ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΑΦΝΗΣ Ο.Ε, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 69386/7125/15.9.2008 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Γ.Γ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 06/02/2011