Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΥΡΟΥ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00794
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΥΡΟΥ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.20
Θέση/Δήμος: ΣΥΡΙΓΓΑΣ / ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΣΥΡΟΥ / ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΥΡΟΥ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.908/2734/08.03.2005 (ΑΔ-00794) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 1,2 ΜW στη θέση «Σύριγγας» του Δήμου Άνω Σύρου, του Νομού Κυκλάδων, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΥΡΟΥ Α.Ε. », λόγω μεταβολής του γηπέδου εγκατάστασης.
ΑΔΑ: 4ΑΣΨΙΔΞ-ΓΗΦ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 10/07/2011