Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΤΟΠΟΥ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00798
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΤΟΠΟΥ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 16.00
Θέση/Δήμος: ΛΥΚΟΤΟΠΟΣ Δ.Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ / ΠΑΙΟΝΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΙΛΚΙΣ / ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΤΟΠΟΥ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες (αιολικό πάρκο) ισχύος 16 MW, της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΤΟΠΟΥ Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί στη θέση Λυκότοπος, στο Δήμο Παιονίας, Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 14/10/2012
Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1085/7773/08.06.2005 (ΑΔ-00798) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την οποία εκδόθηκαν οι υπ' αριθμ. 37/2008 και 3996/2009 Βεβαιώσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΤΟΠΟΥ Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 26/01/2011