Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00800
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 35.20
Θέση/Δήμος: ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΤΡΑ / ΠΑΙΟΝΙΑΣ,ΚΙΛΚΙΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΙΛΚΙΣ / ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ
ΑΔΑ: 73ΠΘΙΔΞ-Ν04
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 30/08/2018
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1100/οικ.10692/08.06.2005 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00800) Απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας «EDF EN GREECE A.E. & ΣΙΑ – ΚΙΛΚΙΣ 1 Ε.Ε.»
ΑΔΑ: ΒΙΥΞΙΔΞ-28Ε
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 14/04/2014